Reglement

Reglement

 

Reglement:

Alle deltagere modtager en informations-e-mail senest to dage inden Fjordsvøm Kolding afvikles.

Alle deltagere skal deltage i løbsbriefing for deres respektive svømmeruter umiddelbart før løbsstart; det præcise tidspunkt oplyses i informations-e-mailen.

 

Alle deltagere er bekendte med armsignalerne: “Kom og hent mig”, “Jeg er ok”, “Hjælp, jeg er I nød”. Illustrationer følger med info-e-mail. Armsignalerne vil desuden blive gennemgået i løbsbriefingen på dagen.

Alle deltagere, der stiller til start, skal ved ankomst indskrives ved ‘Tjek ind/ud’ på eventpladsen.

Alle deltagere skal tilsvarende udskrives ved endt svømning, og skal melde deres ankomst til land ved ‘Tjek ind/ud’ på eventpladsen. 

Alle deltagere får et startnummer. Dette nummer bæres på den udleverede badehætte og håndryg.

Badehætten skal bæres som yderste lag på hovedet under hele svømmeruten.

Havtasker er et ufravigeligt krav på Fjordkrydseren. Enhver, der ved start ikke har en fuldt funktionsdygtig havtaske i tydelig farve, vil blive nægtet opstilling til Fjordkrydseren. Havtasken kan tilkøbes under tilmelding eller på dagen, men det er deltagerens eget ansvar at sikre en ved starten.

Havtasker er valgfri på distancen “Kystruten” mellem broerne. 

Våddragt er et krav medmindre andet bliver meldt ud på stævnedagen.

Svømning uden våddragt er tilladt på distancen “Mellem broerne”.

Enhver deltager, der stiller til start på Fjordkrydseren, har erfaring med svømning i åbent vand, og kan uden problemer svømme 2 km i en svømmehal.

Det er op til den enkelte at sikre, at eget niveau og egen forberedelse er tilstrækkelig for en sikker deltagelse i Fjordkrydseren. Er du i tvivl om, hvorvidt du er klar, så kontakt Thomas Christiansen, www.fornemmelse.dk, hvor det er muligt at deltage i forberedende gratisarrangementer samt billige træningsforløb.

Fjordsvøm Kolding kan til enhver tid aflyses af stævnearrangørerne såfremt sikkerheden ikke kan opretholdes. Det bestræbes først og fremmest at ændre ruter og aktiviteter, så en alternativ gennemførelse er muligt.

Aflysning eller justering forekommer ved følgende forhold baseret på Dansk Svømmeunions sikkerhedsprotokol for åbentvandstævner samt efter arrangørernes vurdering på dagen, fx:

– Hvis vandtemperaturen er under 13 grader celcius. 

– Hvis vind og vindstød vurderes for voldsomt. 

– Hvis bølgehøjde vurderes for voldsom.

– Hvis der er for mange brandmænd i vandet.

– Hvis skibstrafikken viser sig for voldsom på dagen.

Hold dig opdateret på dagen om vandtemperatur, vind, strøm og andre relevante faktorer inden du hopper i fjorden, se fx HER.

Vi glæder os til at se jer ved “Den Nye Badebro”.